Huyền Nguyễn, hiện có 1 tin đã đăng
.
Đất bao nhiêu mét vuông mới được tách thửa tại TPHCM

Nổi bật Đất bao nhiêu mét vuông mới được tách thửa tại TPHCM

Diện tích tổi thiểu để tách thửa, chiều rộng - chiều dài của đất là bao nhiêu để đạt chuẩn tách thửa tại TPHCM đối với từng loại đất như: đất ở hoặc đất nông nghiệp.